Index du Bulletin de Bibliographie SpinozisteContributions de Guido VAN SUCHTELEN
"Van den Enden, précepteur de Spinoza", Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°1 (1979), p. 3-14. N II, 12.

Werken van B. de Spinoza, Uitgave onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, vol. 2 : Ethica. Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen (1915). Nieuwe uitgave, herzien en ingeleid door Guido van Suchtelen, 1979, 335 p. (néerlandais). N IV, 23-24.

Werken van B. de Spinoza, Uitgave onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, vol. 3. : Korte Geschriften, Bezorgd door F. Akkerman, H.G. Hubbeling, F. Mignini, M.J. Petry en N. en G. Van Suchtelen, 1982. René Descartes, De Beginselen van de wijsbegeerte - Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand - Vertoog over de verbetering van het verstand - Stelkonstige reeckening van den regenboog - Reeckening van kanssen. (néerlandais). N V, 8-9.

VAN SUCHTELEN, Guido et Jan VAN MEININGER : Liever met wercken als met woorden, Heureka, Weesp, 1980, 176 p. (néerlandais). N V, 27.

"Une réfutation contemporaine et anonyme de Spinoza", Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°8 (1982). N V, 21.

"Une lettre de Spinoza inédite en français", Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°10 (1983), p. 1-5. N VI, 10.

"Découverte d'une maison Spinoza à Amsterdam ?", Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°13 (1984), p. 1-2.

"Het Spinozisme van Jan van Vloten : De romantische aard van een naturalist", Bzzlletin, `s-Gravenhage (=La Haye), 121 (1984), p. 20-23. (néerlandais).

VAN SUCHTELEN, Guido et Michael John PETRY : "Spinoza en de Officieren. Een nieuw ontdekt document", Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, Amsterdam, 25/4 (1984), p. 129-132. (néerlandais). N VII, 11.

"Waarheid en verdichtsels omtrent het Spinozahuis : Een causerie", Bzzlletin, `s-Gravenhage (=La Haye), 121 (1984), p. 36-42. (néerlandais).

"K.O. Meinsma en de kring van Spinoza", Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, Bruxelles, vol. XIII, n°1 (1985), p. 69-75. (néerlandais). N VIII, 14.

"Le spinozisme de Jan van Vloten ou le romantisme d'un penseur naturaliste", Cahiers de Fontenay, Fontenay-aux-Roses, n°36 à 38 (mars 1985), p. 339-345.

"Mercator sapiens amstelodamensis", in Spinoza nel 350° anniversario della nascità. Atti del congresso internazionale (Urbino 4-8 ottobre 1982), a cura di Emilia Giancotti, Bibliopolis, Napoli, 1985, p. 527-537.

VAN SUCHTELEN, Guido and Michael PETRY : "Spinoza and the Military : A Newly-Discovered Document", Studia spinozana, Walther & Walther Verlag, Hannover, vol. 1 (1985), p. 359-369 (anglais).

VAN SUCHTELEN, Guido et Michael J. PETRY : "Un documents inédit sur Spinoza" [résumé], Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°15 (1985), p. 11.

"Nil volentibus arduum : Les amis de Spinoza au travail", Studia spinozana, Walther & Walther Verlag, Hannover, vol. 3 (1987), p. 391-404.

"Un débat entre Gustave Cohen et Carl Gebhardt à La Haye", Bulletin de l'Association des Amis de Spinoza, Paris, n°21 (1988).

"La discussion philosophique sur la Korte Verhandeling est ouverte", in Dio, l'uomo, la libertà. Studi sul Breve Trattato di Spinoza, a cura di Filippo Mignini, Japadre Editore, l'Aquilà-Roma, 1990, p 17-24.

Voir aussi :
Van Suchtelen over en met Spinoza. Mededelingen vanwege het Spinozahuis 61, Eburon, Delft, 1990, 22 p. (néerlandais). N XIII, 27. Sommaire :
Cornelis DE DEUGD, "Guido van Suchtelen. Niet als Secretaris maar als Auteur" (1-9);
Roger HENRARD, "De Vereniging het Spinozahuis en Haar Secretarissen" (10-21).Retour à la page d'accueil du BBS


V. Reignier@Groupe de Recherches Spinozistes@CERPHI