Index du Bulletin de Bibliographie Spinoziste : contributions en néerlandais1. Instruments de travail
2. Textes et traductions
3. Recueils collectifs
4. Vie, sources, milieu culturel
5. Études du système ou de parties du système
6. Polémiques et influences. Philosophie comparée
1. Instruments de travail

1. (1988) A 01 STEENBAKKERS, Piet : Opera minora van Spinoza. Een bespreking en aantekeningen, Richard Tummers boekverkoper, Amsterdam, 1988, 63 p. N XII, 33.

2. Textes et traductions

2. (1979) B 01 SPINOZA : Ethica, traduit du latin et annoté par Nico van Suchtelen (1ère éd. 1915), éd. préfacée, revue et corrigée par Guido van Suchtelen, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, 1979, 335 p. N IV, 23-24.

2. (1982) 01 SPINOZA : Korte Geschriften, Bezorgd door F. Akkerman, H.G. Hubbeling, F. Mignini, M.J. Petry en N. en G. Van Suchtelen, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam, 1982. N V, 8-9.

2. (1985) 02 B. de SPINOZA : Hoofdstukken uit de Politieke Verhandeling, Introduction, traduction et commentaire de Wim N.A. Klever, Boom Meppel, Amsterdam, 1985, 123 p. N VIII, 5-6.

2. (1986) 03 SPINOZA : Verhandeling over de verbetering van het verstand, introduction, traduction et commentaire de Wim Klever, Ambo, Baarn, 1986, 210 p. N IX, 10-11 (Pierre-François Moreau).

2. (1992) A 01 De draagbare Spinoza, samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep Van Bunge, Prometheus, Amsterdam, 1992, 265 p.

2. (1992) C 01 ERFTEMEIJER, Antoon : Het schetsboek van Spinoza en andere Verhalen, Barabinsk, Leiden, 1992, 92 p.

3. Recueils collectifs

3. (1978) A 01 "De politieke filosofie van Spinoza - La philosophie politique de Spinoza" [Actes du colloque des 25-26 novembre 1977], Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, Bruxelles, vol. 6, n° 1-3 (1978), 254 p. (polyglotte : néerlandais, français, allemand). Au sommaire :
Hubert DETHIER, "Probleemstelling" (17-40);
Theun DE VRIES, "Het Nederlands kenmerk van Spinoza's staatkundig denken" (41-53);
J.G. VAN DER BEND, "Hobbes' en Spinoza's staatstheorieën" (111-124);
Ernest MANDEL, "Spinoza : konsekwente verdediger van de burgerlijke vrijheid" (241-254).

3. (1984) 04 "Spinoza en de Literatuur", Bzzlletin, 's-Gravenhage (= La Haye), 121 (1984), 64 p. (p. 3-44). N VII, 8. Sommaire :
Elisabeth KEESING, "De gebroeders Huygens en Spinoza" (5-10);
Heine SIEBRAND, "Tussen stelkunst en levenskunst : Bernard Nieuhoff over het Spinozisme" (11-15);
H.G. HUBBELING, "Calvinistisch Spinozisme : J.H. Scholten" (16-19);
Guido VAN SUCHTELEN, "Het Spinozisme van Jan van Vloten : De romantische aard van een naturalist" (20-23);
Roger HENRARD, "P.A.S. van Limburg Brouwer en Spinoza" (24-26);
Marcel F. FRESCO, "Dèr Mouw en Spinoza : Einige overeenkomsten en verschillen" (27-32);
W.G. VAN DER TAK, "Willem Meijer, de Vrijdenker-Spinozist" (33-35);
Guido VAN SUCHTELEN, "Waarheid en verdichtsels omtrent het Spinozahuis : Een causerie" (36-42);
Theun DE VRIES, "Gesprek op de grenslijn : Leibniz bij Spinoza" (43-44).

3. (1990) 08 Van Suchtelen over en met Spinoza. Mededelingen vanwege het Spinozahuis 61, Eburon, Delft, 1990, 22 p. N XIII, 27. Sommaire :
Cornelis DE DEUGD, "Guido van Suchtelen. Niet als Secretaris maar als Auteur" (1-9);
Roger HENRARD, "De Vereniging het Spinozahuis en Haar Secretarissen" (10-21).

3. (2000) 08 Mededelingen vanwege het Spinozahuis, Eburon, Delft, 2000. Sommaire :
- n°70 : Nico FRIJDA : "Spinoza en het moderne Emotie-onderzoek", 27 p.;
- n°77 : Theo VERBEEK : "‘De wil van God’ : over een centraal thema in Spinoza's filosofie", 23 p.;
- n°78 : A. SUNIER : "Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer", 24 p.

4. Vie, sources, milieu culturel

4. (1978) 12 VANDENBOSSCHE, H. : Adrian Koerbagh en Spinoza, Mededelingen 39 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1978, 19 p.

4. (1980) B 01 HIRSCH, P. : "Spinoza, wijsgeer tussen regenten en doopsgezinde collegianten", Doopsgezinde Bijdragen, Amsterdam, nieuwe reeks 6 (1980), p. 137-153.

4. (1980) B 02 VAN MEININGER, Jan et Guido VAN SUCHTELEN : Liever met wercken als met woorden, Heureka, Weesp, 1980, 176 p. N V, 27.

4. (1981) 01 BLOM, H.W. : Spinoza en De La Court, Mededelingen 42 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1981, 15 p. N IV, 2-3.

4. (1982) 01 Glazemaker 1682-1982. Catalogus bij een tentoonnstelling over de vertaler Jan Hendriksz Glazemaker in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, M. Keyser (éd.), Amsterdam, 1982, 86 p. N V, 10.

4. (1983) 01 DE DIJN, Herman : "Adriaan Heerebord en het Nederlands Cartesianisme", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, t. 75 (1983), p. 56-69. N VI, 11.

4. (1983) 02 DE VET, J.J.V.M. : "Was Spinoza de auteur van Stelkonstige Reeckening van Regenboog en van Reeckening van Kanssen ?", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, t. 45, n°4 (1983), p. 602-639. N VI, 11.

4. (1984) 07 VAN SUCHTELEN, Guido et Michael John PETRY : "Spinoza en de Officieren. Een nieuw ontdekt document", Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap, Amsterdam, 25/4 (1984), p. 129-132. N VII, 11.

4. (1984) E 02 BEDJAÏ, Marc : "La lumière sur le candélabre"(1662) de Pierre Balling. Fragment d'un enseignement spinoziste & Inedita spinozana, publié par l'auteur, Paris, 1984, 117 p. Reproduction du texte de Balling Het Licht op den Kandelaar et de la version anglaise attribuée à Furley; traduction de cette version anglaise dans l'introduction (p. 4-48). (français-néerlandais-anglais). N XII, 53.

4. (1985) 02 DE VRIES, Theun : De Gezegende, Querido, Amsterdam, 1985, 131 p. N VIII, 13.

4. (1985) 05 KLEVER, Wim N.A. : "Nieuwe argumenten tegen de toeschriving van het auteurschap van de Stelkonstige reeckening van de regenboog en Reeckening van kanssen aan Spinoza", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, 47/3, p. 493-502. N VIII, 13.

4. (1985) 12 TEENSMA, Benjamin N. : "Sefardim en Portuguese Taalkunde in Nederland", Studia Rosenthaliana, Assen, XIX-1 (1985), p. 39-74.

4. (1985) 13 VAN SUCHTELEN, Guido : "K.O. Meinsma en de kring van Spinoza", Tijdschrift voor de studie van de Verlichting, Bruxelles, vol. XIII, n°1 (1985), p. 69-75. N VIII, 14.

4. (1986) 01 BOSSERS, Anton : "Nil Volentibus Arduum : Lodewijk Meyer en Adriaan Koerbagh", in Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere Studies, Verloren, Hilversum, 1986, p. 374-383. N IX, 16-17 (Jacqueline Lagrée).

4. (1986) C 02 MEIJER, Jaap : Beeldvoorming om Baruch. "Eigentijdse" aspecten van de vroege Spinoza-Biografie (Balans der Ballingschap X), Heemstede, 1986, 62 p. N XII, 49.

4. (1988) 01 KLEVER, Wim N.A. : "De Spinozistische prediking van Peter Balling", Doopsgezinde Bijdragen, Amsterdam, 14 (1988), p. 55-85. N XI, 18-19 (Pierre-François Moreau).

4. (1989) 01 BONGER, H. : Spinoza en Coornhert, Mededelingen 57 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1989, 16 p. N XII, 17-18.

4. (1989) 02 HARMSEN, A.J.E. : Onderwys in de tooneel-poëzy (Nil Volentibus Arduum), avec sommaire en français, Ordeman, Rotterdam, 1989, 545 p. N XII, 18 (Pierre-François Moreau).

4. (1989) 04 MEIJER, Jaap : Beeldvorming om Baruch. Supplementum sefardicum historicum, (Balans der Ballingschap XIV-XV), Heemstede, 1989, 83 p. N XII, 19.

4. (1989) 06 THIJSSEN-SCHOUTE, C.-Louise : Nederlands Cartesianisme (1954), rééd. avec introduction et mise à jour bibliographique par Théo Verbeek, HES uitgevers BV, Utrecht, 1989, XXII-742 p. N XII, 20 (Pierre-François Moreau).

4. (1990) 02 BLOM, Hans : "Natuurrecht en Geschiedenis. Historiserende en relativerende tendensen in het vroege werk van Lambertus van Velthuysen", Kroniek. Historisch Tijdschrift (1990), p. 51-61.

4. (1990) 07 VAN BUNGE, Wiep : "De Rotterdamse collegiant Jacob Ostens (1630-1678)", De zeventiende eeuw, t. 6/2 (1990), p.65-81.

4. (1992) 01 VAN DEN ENDEN, Franciscus : Vrije Politijke Stellingen, met een Inleiding van dr. Wim Klever, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1992, 249 p. N XV, 18-19 (Wiep van Bunge).

4. (1992) B 02 VAN TIJN, Theo : De menschelijke societeit. Beschouwingen over staat en maatschappij en het zeventiende-eeuwse Holland, Faculteit der letteren, Utrecht, 1992, 30 p. N XVII, 70.

4. (1993) 03 SANDERS, Ewoud : Woorden van de duivel. Een bloemlezing uit het enige verboden Nederlandse woordenboek, De Bijenkorf, 1993, 89 p. N XVI, 4.

4. (1993) A 02 KLEVER, Wim : "Tekststudie : Blijenberghs worsteling met het kwaad en Spinoza's reactie", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, 55/2 (juin 1993), p. 307-329. N XVII, 61.

4. (1993) A 03 VANHEESWIJCK, Guido : "Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza", Streven, Antwerpen (= Anvers), juli-augustus 1993, p. 595-601.

4. (1994) 01 DE DIJN, Herman : "Was Van den Enden het meesterbrein achter Spinoza ?", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Assen, 1994, 86/1, p. 71-79.

4. (1994) 03 VERBEEK, Theo : De vriheid van de filosofie; reflecties over een Cartesiaans thema. Quaestiones infinitae, Publications du département de philosophie de l'Université d'Utrecht, 1994, 25 p.

4. (1996) 02 De Nederlanders en Descartes. Les Néerlandais et Descartes, Catalogue de l'exposition organisée par la Maison Descartes (Amsterdam) et l'Institut néerlandais (Paris) : Textes de Theo Verbeek en collaboration avec Jelle Kingma et Philippe Noble, 1996, 143 p. N XIX, 10 (Pierre-François Moreau).

4. (1997) 01 KLEVER, Wim : Mannen om Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700, Verloren, Hilversum, 1997, 249 p.

4. (1999) A 01 EKKART, Rudi : Spinoza in beeld. Het onbekende gezicht / Spinoza in portrait. The unknown face, Vereniging het Spinozahuis, 1999, 32 p. (néerlandais/anglais). N XXIII, 27-28 (Pierre François Moreau).

5. Études du système ou de parties du système

5. (1979) A 02 DE DIJN, Herman : "De actualiteit van Spinoza : Speculum Spinozanum, 1677-1977", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, t. 41, n°1 (1979).

5. (1980) 05 DE DIJN, Herman : "De Actualiteit van Spinoza : Spinoza de wijsheid voor vandaag ?", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, t. 42, n°1 (1980), p. 113-116. N III, 6.

5. (1980) 19 VAN DER WAL, G.A. : Politieke Vrijheid en Demokratie bij Spinoza, Mededelingen 41 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1980, 19 p.

5. (1982) 10 KLEVER, Wim N.A. : "Spinoza's Methodebegrip", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 1982, p. 28-49. N V, 13.

5. (1982) B 01 BOBELDIJK, Hein : "Volgt Klever Spinoza ?", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 74/3 (1982), p. 195-197. N VII, 29.

5. (1982) B 05 KLEVER, Wim N.A. : "Spinoza geen Cartesian", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 74/3 (1982), p. 197-198. N VII, 29-30.

5. (1983) A 14 ZWEERMAN, Theo H. : Spinoza's inleiding tot de filosofie. Een vertaling en structuuranalyse van de inleiding der Tractatus de Intellectus Emendatione, benevens een commentaar bij deze tekst, Katholieke Universiteit van Leuven, Louvain, 1983, 336 p. N VII, 27.

5. (1984) 17 VAN ROODEN, P.T. : "Spinoza's Bijbeluitleg", Studia Rosenthaliana, Assen, 1984, p. 120-133. N VII, 18.

5. (1984) E 02 SPRUIT, L. : "De Scheiding tussen theologie en philosophie volgens Spinoza in het licht van diens epistemologie", Nederlandse Theologische Tijdschrift, 's-Gravenhague, 38 (1984), p. 143-159.

5. (1985) 11 KLIJNSMIT, A.J. : "Spinoza over taal", Studia Rosenthaliana, Assen, XIX-1 (1985), p. 1-38. N VIII, 22.

5. (1986) 07 KLEVER, Wim N.A. : De Methodologische Functie van de Godsidee, Mededelingen 48 vanwege het Spinozahuis, E.J. Brill, Leiden, 1986, 11 p. N IX, 21 (Pierre-François Moreau).

5. (1988) 10 KLEVER, Wim N.A. : "Het Koppelingsbeginsel in Spinoza's politicologie", Acta politica, Meppel, 3 (1988), p. 359-377. N XI, 26.

5. (1989) 06 KLEVER, Wim : Voorbeschikking. De wetenschappelijke filosofie, Markant, Nijmegen, 1989, 260 p. N XII, 24 (Pierre-François Moreau).

5. (1990) 07 KLEVER, Wim : "Krijgsmacht en defensie in Spinoza's politieke theorie", Transaktie, Groningen, t. 19/2 (1990), p. 150-166.

5. (1990) 09 KLEVER, Wim : "Zwaarte. Een polemiek in de zeventiende Eeuw", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, t. 52/2 (1990), p. 280-314. N XIII, 39.

5. (1990) 11 KLEVER, Wim : "Insignis opticus. Spinoza in de geschiedenis van de optica", De zeventiende eeuw, t. 6/2 (1990), p. 47-63.

5. (1990) A 10 TERPSTRA, Marin : De wending naar de politiek. Een studie over de begrippen "potentia" en "potestas" bij Spinoza, Nijmegen, 1990, 441 p. N XIV, 38-39 (Pierre-François Moreau).

5. (1990) B 03 DE DIJN, Herman : "Spinoza en de geopenbaarde godsdienst", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 82/4 (1990), p. 241-251.

5. (1990) B 08 VERBEEK, Bruno : "Spinoza en het ontstaan van de staat", Algemeen Nederlands Tidjschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 82/4 (1990), p. 252-268.

5. (1991) 05 KLEVER, Wim : "Schrift en rede, of : Over een vermeende tegenstelling tussen Spinoza en Meyer", Nederlands Theologisch Tijdschrift, 44/3 (1991), p. 223-241.

5. (1992) B 04 KLEVER, Wim : "Een zwarte bladzijde ? Spinoza over de vrouw", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Assen, 84/1 (janvier 1992), p. 38-51.

5. (1993) 05 KLEVER, Wim : "Aspecten van Spinoza's godsdienstwetenschap en politieke theorie", in Rik Pinxten (ed.) : Geef aan de Keizer... Omtrent religie en politiek, 1993, p. 55-70.

5. (1993) A 09 HEERING, H.J. : "Spinoza - Joods wijsgeer ?", De Uil van Minerva, Tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur, Gent, vol. 9 (1993).

5. (1994) A 12 KLEVER, Wim N.A. : Zicht op Spinoza, Heuff, Amsterdam, 1994, 88 p.

5. (1995) 06 KLEVER, Wim : Een nieuwe Spinoza in veertig facetten, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1995, 176 p.

5. (1995) 07 KLEVER, Wim : Omtrent Spinoza [conférence tenue le 15 nov.1995], Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1995, 28 p.

5. (1996) 15 KLEVER, W.N.A. : Ethicom. Spinoza's Ethica vertolkt in text en commentaar, Eburon, Delft, 1996, 758+49 p.

5. (1996) 19 ROOTHAAN, Angela : Vroomheid, vrede, vrijheid. Een interpretatie van Spinoza's Tractatus theologico-politicus, Van Gorcum, Assen, 1996, 186 p. N XIX, 19-22 (Caroline Julien).

5. (1996) A 09 = 5. (1996) 15

5. (1997) 13 TJON TJIN TAI, Eric : "Zelfbeheersing en democratie", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Assen, 89/3 (1997), p. 189-204.

5. (1998) 19 TERPSTRA, Marin J. : "The relevance of Old Testament theocracy for Spinoza's political philosophy : a chapter from the history of political theology", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, 60/2 (1998), p. 292-320.

5. (1998) B 02 ROOTHAAN, Angela : "Vrede is meer dan afwezigheid van oorloog. Spinoza over de goede Staat", Bijdragen, Roermond, 59 (1998), p. 58-74. N XXIII, 36.

5. (1999) 06 KLEVER, Wim : Definitie van het Christendom, Uitgeverij Eburon, Delft, 1999, 396 p.

5. (2001) 01 AKKERMAN, Fokke : "Wrong tracks in interpreting Spinoza", Tijdschrift voor Filosofie, Louvain, 63/2 (2001), p. 381-396.

6. Polémiques et influences. Philosophie comparée

6. (1982) 04 DE LANGE, A. : J. H. Gunning en het Spinoza - Standbeeld te Den Haag, Mededelingen 44 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1982, 16 p. N V, 15.

6. (1982) 16 STEENBAKKERS, Piet : Over kennis en ideologie bij Louis Althusser, een materialistische Kritiek, Groningen, 1982, 142 p. (Chap. 5-2, p. 94-100). N V, 20.

6. (1983) 14 HUBBELING, H.G. : "Arnold Geulincx, origineel vertegenwoordiger van het cartesio-spinozisme", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, t. 75, p. 70-80. N VI, 18.

6. (1983) 27 VAN DEN HOVEN, M.J. : "Petrus van Balens spinozistische Logica", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, t. 75 (1983), p. 81-87. N VI, 19.

6. (1983) 28 VAN DER BEND, J.G. : "Bierens de Haan, bouwer van enreligieus filosofisch stelsel", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, t. 75 (1983), p. 153-164. N VI, 19.

6. (1985) A 04 VAN HEEMST, Jean : "Omnis determinatio negatio est ? Hegels lezing van Spinoza polemisch getoets door Pierre Macherey", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 77 (1985), p. 222-234.

6. (1986) C 02 DE DIJN, Herman : "Spinoza als bevrijdingsfilosoof. Omtrent Antonio Negri's Spinoza-interpretatie", Tijdschrift voor Filosofie, 48 (1986), p. 619-30.

6. (1986) C 07 MEIJER, Jaap : Om de verloren zoon. Spinoza weerspiegeld in het geschiedbeeld der nederlanse Joden 1840-1940 (Balans der Ballingschap VIII-IX), Heemstede, 1986, 96 p.

6. (1987) B 03 DE DIJN, Herman : "Negri's spinozisme. Een nieuwe bevrijdingsphilosophie ?", Bijdragen, Roermond, t. 48 (1987), p. 41-50.

6. (1988) 07 NIEUWENTIJT, Bernard : Een zekere, zakelijke wijsbegeerte, introduction et notes de R.H. Vermij, Ambo, Baarn, 1988, 141 p. N XI, 31 (Pierre-François Moreau).

6. (1988) 12 VAN BALEN, Petrus : De verbetering der gedachten (1684-1691), uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M. J. van den Hoven, Ambo, Baarn, coll. "Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland", n°11, 1988, 146 p. N XI, 33-34 (Wim Klever).

6. (1988) 13 VAN DEN HOVEN, M.J. : Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand, Mededelingen 55 vanwege het Spinozahuis, E.J. Brill, Leiden, 1988, 16 p. N XI, 34.

6. (1988) 14 VERMIJ, R.H. : "De Nederlandse Vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus", Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, Amsterdam, t. 11 (1988), p. 153-178. N XI, 34.

6. (1988) 15 VINK, H.J. : Plotiniaanse en spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagog Bremmer, Mededelingen 54 vanwege het Spinozahuis, E.J. Brill, Leiden, 29 p. N XI, 34.

6. (1988) A 01 MEIJER, Jaap : Om de verloren zoon. Supplementum sefardicum neerlandicum (Balans der Ballingschap XIII), Heemstede, 1988, 51 p.

6. (1989) 05 HENRARD, Roger : Nietzsche en Spinoza, vreemde verwanten, Mededelingen 56 vanwege het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden, 1989, 16 p. N XII, 29-30 (Pierre-François Moreau).

6. (1989) 11 SNEL, Robert : Het hermetisch universum. Nietzsches verhouding tot Spinoza en de moderne ontologie, Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 60, Eburon, Delft, 1989, 32 p. N XII, 32 (Pierre-François Moreau).

6. (1990) 09 VAN BUNGE, Louis : Johannes Bredenburg (1643-1691). Een Rotterdamse Collegiant in de ban van Spinoza, Universiteits Erasmus Drukkerij, Rotterdam, 1990, 303 p. N XIII, 42-43 (Pierre-François Moreau).

6. (1990) A 02 KLEVER, Wim : Zuivere economische wetenschap. Een ontwerp op basis van spinozistische beginselen, Boom Meppel, Amsterdam, 1990, 145 p. N XIV, 39-40 (Pierre-François Moreau).

6. (1991) 01 AKKERMAN, Fokke : "Leopold en Spinoza", in P.M. Th. Everard, H. Hartsuiker (éds.) : Ontroering door het Woord. Over J. H. Leopold, Historische Uitgeverij, 's-Gravenhage (= La Haye), 1991, p. 13-47.

6. (1991) 05 DUIJKERIUS, Johannes : Het leven van Philopater. Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691-1697, publié et annoté par Géraldine Maréchal, Rodopi, Amsterdam, 1991, 215 p. N XIV, 19 (Pierre-François Moreau).

6. (1992) B 02 ERFTEMEIJER, Antoon : Het schetsboek van Spinoza en andere Verhalen, Barabinsk, Leiden, 1992, 92 p.

6. (1993) 14 SCHUYT, Kees : Spinoza, het ecologisch denken en de verandering van levensstijl, Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 68, Eburon, Delft, 1993, 15 p.

6. (1996) A 01 AKKERMAN, Fokke : "Wim Klever : een dissonant", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerde, Assen, 8/3 (1996), p. 234-236.

6. (1997) 05 HÖSLE, Vittorio : "Hegel and Spinoza", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, 59/1 (1997), p. 69-88.

6. (1997) 11 STEENBAKKERS, Piet : "Spinozistic delusions", Tijdschrift voor filosofie, Louvain, 59/1 (1997), p. 107-125.


Retour à la page d'accueil du BBS


V. Reignier@Groupe de Recherches Spinozistes@CERPHI